Tag: apache2

Nginx asennus ja sen käyttäminen käänteisproxyna

Viikkoharjoitus 5 jatko (f), Linux palvelimena -kurssi: http://terokarvinen.com/2012/aikataulu-linux-palvelimena-ict4tn003-7-ict4tn003-kevaalla-2013

Jatkoa aikaisempaan harjoitukseen. Asennan Nginxin ja käytän sitä käänteisproxyna.

Testikoneena toimii sama kone kuin aikaisemmissa raporteissa, eli vanha HP:n t650.fi.

Asennus

Lopetin Apachen ja Varnishin ensiksi

$ sudo service apache2 stop
$ sudo service varnish stop

sitten asensin Nginxin

$ sudo apt-get install nginx

Käynnistin Nginxin komenolla

$ sudo /etc/init.d/nginx start

ja localhost antoi sivun, missä luki “Welcome to nginx!” Käynnistin Apache2 uudelleen, koska olin jo aikaisemmin säätänyt sen kuuntelemaan eri porttia (8080).

Säätäminen käänteisproxyksi

Haluan nginxin tarjoamaan staattisia versioita Apachen tarjoamista dynaamisista sivuista. Tällä kertaa muokkasin default -tiedostoa /etc/nginx/sites-enabled/ -hakemistossa. Jos sivusi nimi on esimerkiksi techdemos.com, muokkaat techdemos.conf -tiedostoa.

default -tiedostossa kohta, jota haluan muokata:

nginx muokattava kohta

Muokkaukset:

nginx default muokkaukset

Tulokset

Ilman nginxiä käänteisproxyna:

nginx without

Tulos nginx käänteisproxyna:

nginx with

 

Apuna harjoituksessa:

http://tumblr.intranation.com/post/766288369/using-nginx-reverse-proxy

Varnish ja AB (apache bench) testaus

Viikkoharjoitus 5, Linux palvelimena -kurssi: http://terokarvinen.com/2012/aikataulu-linux-palvelimena-ict4tn003-7-ict4tn003-kevaalla-2013

Tällä viikolla asennan Varnishin nopeuttaakseni omien web-sivujen latautumista. Testaan vaikutukset AB:lla (apache bench).

Testikoneena toimii sama kone kuin aikaisemmissa raporteissa, eli vanha HP:n t650.fi.

Alkutestaus

Katsotaan ensiksi kuinka hyvin Apache tällä hetkellä avaa sivut. Käytämme sivuna WordPress blogia. Asensin sisällönhallintapalvelun uudelleen userdir:iin, joten osoitteena on nyt 127.0.0.1/~uusiott/wordpress. Annetaan Apache:lle 100 pyyntöä kerralla:

$ ab -n 100 127.0.0.1/~uusiott/wordpress

Tuloksena oli erittäin pienet ajat.

ab n 100

Tulokset eivät olleet luotettavia, joten lisäsin pikku hiljaa vaativuutta. Sain luotettavia tuloksia kyseisillä asetuksilla:

$ ab -n 4000 -c 200 127.0.0.1/~uusiott/wordpress

Tulokset:

ab n 400 c 200

Varnish asennus ja käyttöönotto

Varnish asennetaan kuten melkein kaikki softa:

$ sudo apt-get install varnish

Seuraavaksi tulikin haastavampi osuus: Varnish pitää saada kuuntelemaan porttia 80 ja siirtämään tiedot eteenpäin Apachelle, joka käyttää eri porttia. Eli Apachen ports.conf -tiedostoa ja Varnishin /etc/default/ -hakemistossa olevaa varnish -tiedostoa pitää muokata. Samoin Varnishin omassa /etc/varnish/ -hakemistossa olevaa default.vcl -tiedostoa. Ensiksi kuitenkin sammutetaan apache:

$ sudo service apache2 stop

ja suljetaan portti 80:

$ sudo ufw deny 80

Tämän jälkeen ensiksi menin /etc/default hakemistoon säätämään varnish -tiedostoa. Kohta mitä piti muokata oli tämä:

default varnish conf

Muokattuna se näyttää tältä:

default varnish conf after

Eli portti vaihdettiin 6081:stä 80:een. Seuraavaksi menin /etc/varnish -hakemistoon muokkaamaan default.vcl -tiedostoa. Tämä ei ole pakollista, koska valmiina oleva portti 8080 on hyvä. Jos haluaa käyttää jotain muuta porttia siirtämään Apachelle dataa, sen voi nyt säätää. Elikkä säädettävä kohta:

default varnish port conf

.port -kohta kyseessä siis.

Vielä Apachen ports.conf pitää säätää. Muokattava kohta on heti alussa:

apache ports conf

Listen 80 pitää vaihtaa Listen 8080, tai siihen minkä on säätänyt /etc/varnish/default.vcl -tiedostossa. Jätin sen default.vcl tiedostossa 8080, joten muokkaan ports.conf -tiedostoa siten, että ensimmäisessä Listen kohdassa lukee Listen 80 sijaan Listen 8080. Tämän jälkeen Apache kuuntelee porttia 8080.

Testaus Varnishin käyttöönoton jälkeen

Ajoin saman komennon kuin aikaisemmin:

$ ab -n 4000 -c 200 127.0.0.1/~uusiott/wordpress

Tulokset:

ab n 4000 c 200 after

Eli aika mikä testiin meni laski noin sekunnilla, vastattujen pyyntöjen määrä sekunnissa nousi noin 1200:sta noin 2000:een ja aika yhden pyynnön vastaamiseen laski noin 50 millisekuntia.

Koko toimenpiteeseen meni noin puoli tuntia.

Jos haluaa, että Varnish pistä joitain sivuja ja tiedostoja cacheen, se pitää säätää default.vcl -tiedostossa (/etc/varnish). Tiedostoon pitää kirjoittaa:

if (req.url ~ "^/*hakemisto*\.*tiedostopääte*$) {
   return pass;
}

Tietenkin ilman * -merkkejä. Esimerkiksi jos kyseessä on levykuvia, jotka ovat hakemistossa images:

if (req.url ~ "^/images\.iso$) {
   return pass;
}

Apuna toimi:

Suhteellisen hyvä Varnish asennus opas, jota käytin tunnilla: http://www.euperia.com/website-performance-2/setting-up-varnish-with-apache-tutorial/299

Varnishin säätäminen usealle web-palvelimelle: http://www.lullabot.com/articles/varnish-multiple-web-servers-drupal

Sisällönhallinta Linuxilla

Viikkoharjoitus 4, Linux palvelimena -kurssi: http://terokarvinen.com/2012/aikataulu-linux-palvelimena-ict4tn003-7-ict4tn003-kevaalla-2013

Tällä viikolla asennan WordPress palvelun koneelle, jossa on Apache 2 web-palvelin ja MySQL -tietokantapalvelin.

Testikoneena toimii sama kone kuin aikaisemmassa raportissa, eli vanha HP:n t650.fi.

Valmistelut

Tarvitsen WordPress ohjelmiston, minkä saa wordpress.org -sivustolta. Latasin WordPress tar.gz -tiedoston. Purin sen.

$ tar -xvf wordpress-3.5.1.tar.gz

Kopioin kansion /var/www/ -hakemistoon:

$ sudo mkdir /var/www/wordpress

$ sudo cp -r Downloads/wordpress/* /var/www/wordpress

SQL -palvelimen säätö

Ensiksi piti luoda tietokanta WordPress -sisällönhallintapalvelimelle. Yritin kirjautua MySQL:ään, mutta olin unohtanut salasanan. Tähän auttoi

$ sudo dpkg-reconfigure mysql-server-5.5

Kun olin säätänyt dialogeissa salasanan uudelleen, kirjauduin sisään MySQL -palveluun root -käyttäjänä

$ mysql -u root -p

-p saa mysql:n pyytämään salasanaa.

MySQL:ssä pääsin tekemään uutta tietokantaa. Tämän jälkeen loin uuden käyttäjän ja annoin käyttäjälle kaikki oikeudet uuteen kantaan. Kaikki SQL-lauseet alapuolella

CREATE DATABASE wp_otto;

CREATE USER ‘ottouusihakala’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘tämäeiolesalasanani’;

GRANT ALL ON wp_otto.* TO ‘ottouusihakala’@’localhost’;

Kun tietokanta oli valmis päästin seuraavaan vaiheeseen.

WordPress -palvelun asentaminen

Pistin selaimeen 127.0.0.1/wordpress osoitteeksi. Eteen tuli sivu jossa ilmoitetaan, että wp-config.conf -tiedosto puuttuu.

wordpress no config

Asennusprosessi käynnistyy, kun painaa Create a Configuration File. Sitä kun painaa pääsee vastaavanlaiselle sivulle:

wordpress lets go

Painoin Let’s Go!, ja pääsin sivulle, missä pyydettiin tietokannan tietoja.

wordpress db info

Täytin lomakkeen luomani tietokannan tiedoilla. Table prefix -kohtaan pistin x -kirjaimen eteen. Tiedot olivat oikein ja yhteys tietokantaan onnistui, mutta wordpress ei onnistunut tekemään wp-config.php -tiedostoa itse, joten joudun tekemään sen wordpressin puolesta. Kentässä on kaikki koodi:

wordpress config copy paste

sen kun kopioi ja liittää

$ sudo nano /var/www/wordpress/wp-config.php

ja tallentaa, voi siirtyä eteenpäin asennuksessa. Seuraavassa lomakkeessa täytin laitoin käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tärkeätä: pidä rasti ruudussa lomakkeen lopussa, muuten sivua ei voi löytää netistä esim. googlen avulla.

wordpress user info

Install WordPress painike vei sivulle, missä minulle ilmoitettiin asennuksen onnistuneen, ja tarjottiin Log In -painiketta. Kirjauduin sisään palveluun.

Säädin asetuksista permalinks -asetuksia. Laitoin linkkien noudattavan muotoilua päivämäärä/nimi/. Tämän jälkeen piti päivittää .htaccess -tiedosto, mutta sitä ei ollut, joten tein kyseisen tiedoston. Kopioin ja liitin wordpressin antaman koodin tiedostoon ja tallensin. Itse tiedoston tallensin wordpress kansioon.

Apache 2 ja nimipohjainen virtuaalipalvelin

Viikkoharjoitus 3, Linux palvelimena -kurssi: http://terokarvinen.com/2012/aikataulu-linux-palvelimena-ict4tn003-7-ict4tn003-kevaalla-2013

Otsikossa mainitaankin, että ohjelmistona tällä kertaa on Apache 2. Raportissa laitetaan nimipohjainen virtuaalipalvelin (name based virtual host) toimimaan.

Raportissa myös analysoidaan virheviestejä Apachen lokista.

Testikoneena toimii sama kone kuin aikaisemmassa raportissa, eli vanha HP:n t650.fi.

Oletan, että Apache on jo asennettu. Oletan myös, että URLit ovat jo hankittu.

Nimipohjainen virtuaalipalvelin

Aloitan luomalla sivujen nimiä vastaavat hakemistot /var/www/ – hakemistoon. Esimerkkinä olkoot sivut http://www.jaakkomakila.fi ja http://www.machinefixes.fi (sivujen ei ole milläkään tavalla tarkoitus vastata olemassa olevia sivuja).

$ sudo mkdir /var/www/jaakkomakila

$ sudo mkdir /var/www/machinefixes

Seuraavaksi Apachen .conf -tiedostoja. Kyseisen tiedostot löytyvät /etc/apache2/ -hakemistosta. Muokkasin ensiksi httpd.conf -tiedostoa.

$ sudo nano httpd.conf

Raportin lopussa olevasta linkistä pääsee Apache 2 dokumentaatiosivuille, josta voikin löytää tiedot siitä, miten kyseistä tiedostoa tulee muokata. Tässä on kuitenkin esimerkkisivuillemme httpd.conf muokkaukset:

apache2 httpd.conf

Huomaa, että kyseiset tiedot ovat esimerkkejä.

Nyt Apache käyttää kahta URL:ia yhdellä IP-osoitteella.

Suositeltavaa on laittaa myös ServerAlias httpd.conf -tiedostoon <VirtualHost *:80> alle. Esimerkiksi jos ServerAlias on

jaakkomakila.fi *.jaakkomakila.fi

vierailija voi kirjoittaa selaimeen jaakkomakila.fi ja hän silti pääsee sivulle, vaikka häneltä puuttuu www edestä.

Virheviestejä

Tutkin Apache 2 virhelokia (/var/log/apache2/error.log), ja löysin joitakin tavallisia virheviestejä:

[Sun Feb 03 15:19:09 2013] [error] [client 10.0.0.3] File does not exist: /var/www/favicon.ico

Elikkä favicon.ico tiedostoa ei ole hakemistossa /var/www/.

[Sun Feb 03 15:51:27 2013] [error] [client 10.0.0.3] File does not exist: /var/www/~uusio

Väärin kirjoitettu URL. URL jonka kirjoitin oli ottouusihakala.no-ip.org. Kyseisellä osoitteella Apache2 hakee tiedostot /var/www/ -hakemistosta, eikä kotihakemistosta (user directory).

Hyödyllisiä linkkejä

Linkki Apache 2 dokumentaatioon virtuaalipalvelimista: http://httpd.apache.org/docs/2.2/vhosts/

Ilmainen DNS palvelu dynaamisia IP-osoitteita varten: http://www.noip.com/

LAMP -ympäristön pystyttäminen

Tässä artikkelissa raportoin onnistuneesta LAMPin käyttöönotosta Linux Ubuntun LiveCD -tilassa.

Ohjelmistot, mitä käytettiin olivat tietenkin: L = Linux, A = Apache, M = MySQL ja P = PHP. Tietokantojen ja taulukoitten luontiin käytettiin PHPMyAdminiä, joka ei ilmeisesti ole avoimen lähdekoodin ohjelmisto.

Ohitan nyt tähän mennessä perustoiminnot, kuten mitä tehdään ennen kuin asennetaan jotain. Menen siis suoraan asiaan.

Asensin Apache2 -webbipalvelimen onnistuneesti. Laitoin modin userdir päälle ja käynnistin Apache2:n uudelleen.

$ sudo a2enmod userdir

$ sudo service apache2 restart

Uudelleenkäynnistyksen jälkeen tarkistin toimiiko localhost. Localhost toimi, mutta tarvittiin public_html -hakemisto /home/user -hakemistoon.

$ mkdir public_html

Siirryin public_html -hakemistoon ja tein sinne tiedoston index.html. Tässä vaiheessa en kirjoittanut tiedostoon muuta kuin “Moi” testaussyistä.

Tarkistin localhostin ja omalla IP-osoitteella sivun tilan. Koska ei ilmennyt mitään ongelmia ja Moi luki sivulla, lisäsin html -ohjelmoinnilla sivulle nimen ja lisää tekstiä. Tähän kaikkeen kesti noin viisi minuuttia. Skandinaavisia kirjaimia en laittanut päälle, koska osaaminen puuttui. Jatkoin sitten asentamalla MySQL -tietokantapalvelimen ja PHPMyAdmin -tietokantahallintaohjelmiston.

$ sudo apt-get install mysql-server phpmyadmin

Ekalla yrityksellä unohdin pistää rastin (tähden) ruutuun, kun kysyttiin, että haluanko mysql:n virittävän apache2 -palvelimen tukemaan mysql:ää. Lopputuloksena oli kasa virheilmoituksia PHPMyAdmin:n asennuksen aikana. Koska poistoprosessin aikana ilmestyi myös virheilmoituksia, estäen poiston, sammutin Linuxin liveCD -tilan ja käynnistin uudelleen. Jouduin täten myös asentamaan apache2:n uudelleen. Käytin tähän aikaa noin 20 minuuttia.

Toisella kerralla onnistuin. PHPMyAdmin -sivu aukeni ja pääsin sisään hallitsemaan tietokantoja. Lisäsin tietokannan LAMP_test, ja sinne taulun nimeltä “asunto”. Tauluun laitoin kolme saraketta ja lisäsin kaksi riviä siihen. Tähän kesti noin 15 minuuttia.

Kokeilin tässä vaiheessa toimiko php. Muutin index.html -tiedoston index.php:ksi, lisäsin siihen yksinkertaisen laskutoimituksen (2+2) ja testasin sivua. Firefox tarjosi sivua ladattavaksi, joten tiesin php:n olevan pois päältä. PHPMyAdmin asentaa php -modin Apache2 -palvelimeen kun sen asentaa, joten modi oli valmiina, se ei vaan ollut päällä. Menin /etc/apache2/mods-enabled/ -hakemistoon ja avasin sudolla php5.conf -tiedoston muokattavaksi.

$ sudo nano php5.conf

Kuten oli opastettu, lisäsin opastettuihin kohtiin #-merkin. Sen jälkeen käynnistin apache -palvelimen uudelleen. Kokeilin sivua uudelleen, ja sivu ilmestyi. Sivulla oli myös haluttu tulos, eli 4. Tähän kesti noin viisi minuuttia.

Tein yksinkertaisen PHP-ohjelman, joka lukee tietokantaa. Parametreina tietokannalle oli aikaisemmin mainittu tietokanta “LAMP_test” ja taulu oli “asunto”. Tallensin PHP-sivun (hello.php) public_html -hakemistoon ja kokeilin sitä Firefox:ssa. Sivulle tulostui “Connected successfully” ja taulun tiedot. Koska kopioiminen nano -editoriin ei onnistu, kirjoitin ohjelman mallin mukaan käsin. Ohjelman luominen ja testaaminen kesti noin 10 minuuttia.

Lähteet:

LAMP -ohjeet (englanninkieliset)

Command Line Basics

Commands for Admins

Install Apache Web Server on Ubuntu